Bases Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya 2010

El Grup de Recerca de Cerdanya convoca el primer Certamen Internacional de Curtmetratges de la Cerdanya, amb la finalitat de promocionar el material audiovisual dels joves realitzadors del gènere cinematogràfic. El Certamen se celebrarà a diferents ubicacions de la comarca de la Cerdanya els dies 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de març i els dies 1, 2 i 3 d’abril de 2010, corresponents a la Setmana Santa 2010.

A tal efecte es fan públiques les següents BASES:

CONCURS DE CURTMETRATGES

1.- Poden participar-hi tots els autors majors d’edat i menors de 35 anys, de qualsevol nacionalitat.

2.- Els curtmetratges que es presentin han de ser rigorosament originals, no estar subjectes a cap contracte de cap tipus amb cap empresa o persona i no haver estat mai presentats a aquest certamen. Els curtmetratges han d’haver estat realitzats després de l’1 de gener de l’any 2007 i ajustar-se a tot l’establert en aquestes Bases. Un autor sol o en col·laboració amb altres podrà presentar un màxim de dos curtmetratges a aquest Certamen. Qualsevol curtmetratge en una llengua diferent al català o castellà haurà d’ésser subtitulat en una de les dues llengües (subtítols ja inclosos en el DVD).

3.- Els autors dels curtmetratges presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. El premi serà atorgat per majoria de vots per un jurat qualificat i el públic assistent votarà el Premi del Públic, i no podrà ser dividit, encara que si la qualitat dels curtmetratges rebuts fos considerada insuficient pel jurat, el premi podrà ser declarat desert.

4.- Els curtmetratges podran remetre’s fins el dia 7 de març de 2010. S’admetran totes les obres que arribin després d’aquesta data, però que tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior per correu o missatgeria.

5.- Els participants han d’enviar un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del curtmetratge i el nom del director o productor, així com amb el nom del Certamen: I Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya. Aquest paquet haurà de contenir:

– 2 Còpies del curtmetratge en DVD.

– 1 butlleta d’inscripció degudament complimentada. (La podeu descarregar des d’aquí).

– 1 sobre tancat que contingui: sinopsi del curtmetratge de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport del director o productor del curtmetratge, biofilmografia del director del curtmetratge, en un foli com a màxim, fitxa tècnica i artística del curtmetratge, fotocòpia del registre de drets d’autor o declaració jurada de que posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre el curtmetratge, sense limitacions o condicions de cap classe, i tres fotogrames del curtmetratge en jpeg i resolució de 300 píxels/polsada. Tot aquest material s’haurà d’enviar en paper i en suport CD/DVD (no és necessari enviar els tres fotogrames en paper).

6.- La durada màxima dels curtmetratges presentats serà com a màxim de 20 minuts amb crèdits inclosos.

7.- Els curtmetratges hauran de remetre’s a:

I Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya “CICC”

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera núm. 4

17520 Puigcerdà (Girona)

8.- El jurat estarà format per persones de contrastada experiència en el món cultural i audiovisual escollides per l’Organització del Certamen, els noms dels quals es donaran a conèixer el dia 1 de març de 2010, llur decisió serà inapel·lable.

9.- Els participants eximeixen a l’Organització del Certamen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin incórrer els participants.

10.- Els finalistes de les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 21 de març de 2010, per a que puguin preparar la seva assistència a la Cerimònia d’entrega de premis, que tindrà lloc el dia 3 d’abril de 2010 a Puigcerdà (Girona). L’assistència dels finalistes o d’un representant del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi es declararà desert.

11.- L’Organització del Certamen proporcionarà als guanyadors una quantitat de diners destinada al seu desplaçament que haurà de ser justificada: un màxim de 50 euros pels residents a Catalunya i Andorra, i 100 euros per a la resta. El guanyador també serà convidat a passar una nit en una habitació de l’hotel que designi l’Organització i a sopar amb la resta de convidats. L’Organització únicament abonarà les despeses d’una persona, independentment que el guanyador pugui venir amb acompanyant.

12.- El jurat farà una preselecció de 15 curtmetratges, dels que sortiran els 3 finalistes per cada secció, entre ells el Guanyador del Certamen del 2010, llur curtmetratge es projectarà a la Cerimònia d’entrega de Premis, el dia 3 d’abril de 2010. Tota la informació es publicarà com a molt tard el dia 22 de març de 2010 a la pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010). La resta de curtmetratges es projectaran en diferents punts d’exhibició concertats per l’Organització entre els dies 26 de març i 3 d’abril de 2010.

13.- Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del curtmetratge, figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen a l’Organització l’ús d’extractes i fotografies per a la promoció i publicitat del Certamen en futures edicions.

14.- Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a la pàgina web.

15.- Tots els curtmetratges rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica de l’Organització, que no retornarà cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen a l’Organització la reproducció dels seus curtmetratges en actes derivats d’aquest certamen.

16.- La participació en el Certamen implica l’acceptació i conformitat de totes les bases.

17.- S’estableixen els següents premis:

Millor curtmetratge: 700 euros i trofeu commemoratiu. Hi haurà placa pel segon i tercer finalista.

Millor curtmetratge en català: 500 euros i trofeu commemoratiu.

Millor curtmetratge Premi del públic: 300 euros i trofeu commemoratiu.

Millor actor: 200 euros i trofeu commemoratiu

Millor actriu: 200 euros i trofeu commemoratiu

NOTA: Es descomptarà del total de la dotació econòmica (premis en metàl·lic i desplaçament) la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis.

BASES DEL CONCURS A LA MILLOR INTERPRETACIÓ FEMENINA I CONCURS A LA MILLOR INTERPRETACIÓ MASCULINA:

1.- Participaran tots els actors que figurin en tots els curtmetratges presentats.

2.- Els finalistes de les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 21 de març de 2010 per a que puguin preparar la seva assistència a la Cerimònia d’entrega de premis, que tindrà lloc el dia 3 d’abril de 2010 a Puigcerdà (Girona). L’assistència dels finalistes o d’un representant del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi es declararà desert.

3.- L’Organització del Certamen proporcionarà als guanyadors una quantitat de diners destinada al seu desplaçament que haurà de ser justificada: un màxim de 50 euros pels residents a Catalunya i Andorra, i 100 euros per a la resta. El guanyador també serà convidat a passar una nit en una habitació de l’hotel que designi l’Organització i a sopar amb la resta de convidats. L’Organització únicament abonarà les despeses d’una persona, independentment que el guanyador pugui venir amb acompanyant.

4.- El jurat farà una preselecció de 10 actors/actrius, dels que sortiran els 3 finalistes de cada secció, entre ells el Guanyador del Certamen del 2010, llur curtmetratge es projectarà a la Cerimònia d’entrega de Premis, el dia 3 d’abril de 2010. Tota la informació es publicarà com a molt tard el dia 22 de març de 2010 a la pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010)

cartell_curts_2009

Print Friendly, PDF & Email