La Cerdanya Film Commission és un servei públic que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tota la Cerdanya i d’impulsar i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual i els serveis que se’n deriven a tot el territori.

El projecte s’inicià l’any 2008 dins del marc de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya i del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya per tal de donar resposta a la demanda de produccions audiovisuals a la comarca.

L’any 2011 es posa en marxa el catàleg de localitzacions i serveis, es renova la imatge corporativa i es crea el portal web.

Des de l’any 2015, l’entitat adquireix personalitat jurídica pròpia i s’integra a la Xarxa d’oficines d’atenció als rodatges que coordina la Catalunya Film Commission (Institut Català de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya).

En l’assemblea general ordinària del 17 de setembre 2016 es renovà la Junta Directiva, per un període de quatre anys, amb els següents membres escollits:

President: Jordi Forcada i Nicolau
Vicepresident: Enric Quílez i Castro
Secretari: Francesc Esteban i Barbero
Tresorer: Alfons Mills i Munt
Vocal: Gael Piguillem i Boladeras
Vocal: Gerard Cunill i Costa

Poden dirigir-se a la CFC les productores audiovisuals, localitzadors, televisions, administracions públiques, equipaments i particulars que vulguin fer ús dels nostres serveis.

No, la Cerdanya Film Commission és una oficina de promoció del territori, sense ànim de lucre i amb una clara vocació de servei públic i d’atenció al sector audiovisual. Tots els serveis de l’oficina són gratuïts.

Totes les filmacions i sessions de fotografies que no s’inscriguin en l’àmbit domèstic necessiten disposar d’un permís de rodatge per part del titular de l’espai. No disposar del preceptiu permís pot derivar en accions legals del legítim propietari en contra de la producció. A títol enunciatiu però no limitatiu, cal que tramitin la citada autorització les tipologies següents de produccions:

Audiovisual per espectacles o exposicions Contingut per Internet per una marca comercial Contingut per Internet sense marca comercial
Curtmetratge Documental Curtmetratge Ficció TV Movie
Llargmetratge Documental Llargmetratge Ficció Minisèrie
Documental TV Documental Ficcionat Docusèrie
Exercici Acadèmic Sèrie TV Programa TV
Webdoc Web Sèrie Reportatge
Espot publicitari Fotografia comercial Corporatiu / Institucional
Videoart Videoclip Musical Videojoc

Actuem d’intermediaris entre les productores que desitgen filmar/fotografiar a alguna població de la Cerdanya i els departaments municipals que gestionen els espais de titularitat de cada ajuntament, proveint d’informació sobre les condicions de filmació, així com de les possibilitats que ofereix cada espai.

Totes aquelles productores que vulguin rodar a Cerdanya hauran de disposar d’una autorització prèvia per part de l’Ajuntament corresponent, la qual varia segons cada municipi. Per poder tramitar la vostra petició poseu-vos en contacte amb la Cerdanya Film Commission i us indicarà què cal fer en cada cas.

No tots els Ajuntaments de la comarca estan adherits a la nostra entitat però intentem facilitar-vos els rodatges amb tots ells.

Cada producció ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos propis. L’assegurança de responsabilitat civil cobreix els possibles danys que el personal que treballa en una producció pot causar a terceres persones. Aquesta ha d’estar vigent des de l’inici de la producció fins que acaba el procés de postproducció, i és obligatòria en la majoria de rodatges. En determinats casos de rodatges complexos o en localitzacions especials, l’entitat gestora pot sol·licitar altres tipus d’assegurança o d’aval.

Actualment el cost de rodatge a cada població ve estipulat per les ordenances municipals de cada municipi. D’aquesta manera existeixen normatives específiques per a l’ocupació de la via pública i de diferents espais municipals amb unes taxes marcades.

La pàgina web de la Cerdanya Film Commission ofereix una base de dades útil i extensa amb algunes localitzacions públiques i privades del territori. L’equip de la CFC et pot assessorar i oferir informació sobre la viabilitat de rodar en espais públics, així com apuntar els pros i els contres de les possibles localitzacions i, alhora, proposar indrets alternatius. No obstant, la tasca efectiva de localització s’hauria de delegar en un localitzador professional i no serà assumida per aquesta oficina.

Les productores s’han de fer càrrec de serveis derivats d’un rodatge, com per exemple la necessitat de presència d’efectius de la Policia Local, de bombers o de personal sanitari, del servei de neteja o de subministraments diversos, per exemple d’aigua o d’electricitat. El cost d’aquests serveis, fixat per pressupost i/o segons les ordenances municipals, s’abonarà de la manera i en el moment que determini cada departament.

L’oficina actua com un element centralitzador de l’oferta i la demanda del sector audiovisual a Cerdanya mitjançant dues eines. Per una part, el Directori de professionals aglutina l’oferta de professionals autònoms del sector audiovisual local en una única plataforma en línia, creada amb l’objectiu de fomentar el coneixement i la contractació d’aquests professionals per part de la indústria audiovisual global. Per altra banda, la CFC ofereix una finestra oberta a les demandes de les empreses del sector, a través d’un servei d’anuncis en clau local i d’un Directori d’empreses del sector.

La CFC indexa tant localitzacions públiques com privades. Si ens vols proposar una localització, consulta la següent pàgina i omple el formulari que hi trobaràs.